Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo obce Skýcov